دسترسی سریع به بخش های مختلف تالار گفتگوی اساتید
دسترسی سریع
logo
میهمان عزیز خوش آمدید! برای بهره‌مندی از تمام امکانات لطفا وارد حساب کاربری خود شوید ورود یا ثبت نام.

اطلاع رسانی

Icon
Error

زمان فعلی: 03:47:00 ب.ظ.
انجمن موضوعات پاسخ‌ها آخرین ارسال
   انجمن تدریس
نکات کاربردی جهت تدریس دروس کتاب
1 2 اطلاع رسانی نکات کلی درباره تدریس کتاب  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله کمیته صرف دفتر تدوین متون
1396/07/17 07:25:28 ب.ظ
مدخل
4 5 سوال قاعده در مصدر جعلی اسماء ناقص  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/08/09 00:00:35 ق.ظ
بناء کلمه
1 1 نکاتی درباره این درس  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/07/17 10:57:41 ب.ظ
وزن
1 1 اطلاع رسانی توضیحاتی درباره درس وزن  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/07/17 11:09:23 ب.ظ
فعل و تقسیمات آن
1 1 اشاراتی درباره مطالب این درس  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/07/28 10:05:13 ب.ظ
ماضی
1 1 اشاراتی درباره فعل ماضی  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/07/28 10:29:09 ب.ظ
مضارع
1 1 اطلاع رسانی نکاتی درباره فعل مضارع  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/08/13 08:57:14 ب.ظ
ابواب ثلاثی مجرد
1 1 اطلاع رسانی نکاتی درباره ابواب ثلاثی مجرد  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/08/14 00:53:33 ق.ظ
امر
1 1 اطلاع رسانی اشاراتی درباره فعل امر  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/08/14 07:36:04 ب.ظ
فعل موکّد
1 1 اطلاع رسانی اشاراتی درباره نون تاکید  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/08/14 09:43:37 ب.ظ
لازم و متعدّی
1 1 اطلاع رسانی نکاتی درباره درس لازم و متعدی  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/08/14 11:59:39 ب.ظ
فعل مجهول
1 1 نکاتی در مورد درس یازدهم  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله محمدقنبري-مدیرتالار
1396/08/18 07:41:16 ب.ظ
مضاعف
1 1 مضاعف  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله محمدقنبري-مدیرتالار
1396/08/18 07:44:42 ب.ظ
قواعد ادغام
1 1 نکاتی در مورد درس 13  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله محمدقنبري-مدیرتالار
1396/08/18 07:47:02 ب.ظ
تخفیف همزه
1 1 نکاتی در مورد درس 14  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله محمدقنبري-مدیرتالار
1396/08/18 07:48:41 ب.ظ
اعلال
1 1 مقدمات اعلال  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله محمدقنبري-مدیرتالار
1396/08/18 07:50:40 ب.ظ
قواعد مشترک اعلال
1 1 درس 16  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله محمدقنبري-مدیرتالار
1396/08/24 10:01:26 ق.ظ
مثال
1 1 اطلاع رسانی نکاتی درباره اعلال مثال (معتلّ الفاء)  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/09/09 09:49:02 ب.ظ
اجوف
1 1 نکاتی درباره اعلال در اجوف  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/09/09 10:48:27 ب.ظ
 (1 نفر در حال مشاهده)
ناقص
1 1 اطلاع رسانی نکاتی درباره درس ناقص  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/09/10 07:57:40 ب.ظ
لفیف
2 2 اطلاع رسانی جواب هم اندیشی صفحه177  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله استاد مدرسی
1396/09/19 11:32:23 ب.ظ
انواع اعلال
1 1 اطلاع رسانی نکاتی درباره درس انواع اعلال  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/09/18 10:29:31 ب.ظ
هدف شناسی قواعد اعلال
1 1 اطلاع رسانی توضیحاتی درباره درس هدف‌شناسی قواعد اعلال  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/09/18 10:31:00 ب.ظ
فعل ثلاثی مزید
1 1 اطلاع رسانی پاسخ هم‌اندیشی(پرکاربردترین و کم کاربردترین...  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/11/13 07:53:45 ب.ظ
باب إفعال
1 1 اطلاع رسانی توضیحاتی درباره این باب  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی
1396/11/29 09:53:22 ب.ظ
معانی باب إفعال
0 0 ارسالی وجود ندارد
باب تفعیل
0 0 ارسالی وجود ندارد
باب مفاعلة
0 0 ارسالی وجود ندارد
 (1 نفر در حال مشاهده)
باب تفاعل
0 0 ارسالی وجود ندارد
    اطلاعیه ها و راهنمای تالار گفتگو
راهنمایی
5 6 اطلاع رسانی انتشار نسخه ویندوز پیام رسان ایرانی سروش - جهت...  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله jafar
1396/10/07 00:20:46 ق.ظ
    سوالات و نکات نامرتب
 (1 نفر در حال مشاهده)
مجموعه سوالات و نکات اساتید صرف
22 30 اطلاع رسانی آزمون صرف  مشاهده آخرین ارسالمشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
به‌وسیله علی نیکبخت
1396/11/15 05:40:09 ب.ظ
   گفتگوهای علمی
مباحث مقدماتی (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید رؤوس ثمانیه علم صرف (بدون دسترسی), ارسالهای جدید اشتقاق، وزن، ابنیه، حروف اصلی و زائد (بدون دسترسی)
13 18
مبحث فعل (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید مباحث عمومی فعل (بدون دسترسی), ارسالهای جدید فعل ثلاثی مزید و رباعی (بدون دسترسی)
14 56
مبحث اسم (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید مباحث مقدماتی اسم (بدون دسترسی), ارسالهای جدید مصدر (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد مذکر و مؤنث (بدون دسترسی), ارسالهای جدید تثنیه، جمع، نسبت و تصغیر (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد معرفه و نکره (بدون دسترسی), ارسالهای جدید مشتقات (بدون دسترسی) ...
16 38
تغییرات لفظی (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید اعلال (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد تخفیف (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد ادغام (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد ابدال (بدون دسترسی)
2 3
   منابع صرفی
کتاب ها (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید کتب عام صرفی (بدون دسترسی), ارسالهای جدید کتب موضوعی (بدون دسترسی), ارسالهای جدید موسوعات (بدون دسترسی)
24 35
مقالات (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید فلسفه علم صرف (بدون دسترسی), ارسالهای جدید معناشناسی (بدون دسترسی)
5 6
پایگاه های اینترنتی (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید پایگاه های نظری ادبیات عرب (بدون دسترسی), ارسالهای جدید پایگاه های ادبیات کاربردی (بدون دسترسی)
10 16
نرم افزارها (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (بدون دسترسی)
2 3
   آزمون ها و تمارین
نمونه امتحانات (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید امتحانات نیم سال اول (بدون دسترسی), ارسالهای جدید امتحانات نیم سال دوم (بدون دسترسی)
18 20
نمونه تمارین (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید تمرین صرف افعال (بدون دسترسی)
2 6
   مباحث پژوهشی
مباحث صرفی در قرآن کریم (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید ثمره مباحث صرفی در فهم آیات (بدون دسترسی), ارسالهای جدید مثال های قرآنی برای مباحث صرفی (بدون دسترسی)
6 15
مباحث صرفی در روایات (بدون دسترسی)
1 1
مباحث صرفی در فقه (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید ثمره مباحث صرفی در احکام فقهی (بدون دسترسی)
7 18
   الگوهای تدریس
نمودارها و جدول ها (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید نمودارها و جدول های پایگاه طلبگی تا اجتهاد (بدون دسترسی)
2 2
پاورپوینت های تدریس (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید پاورپوینت های صرف ساده (بدون دسترسی)
2 2
   کتب صرفی جدید
کتاب درآمدی بر علم صرف (بدون دسترسی)
صرف 1
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید دریافت فایل کتاب در آمدی بر علم صرف (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد تحلیل علمی و نگارشی کتاب در آمدی بر علم صرف (بدون دسترسی)
2 4
کتاب دانش صرف (بدون دسترسی)
صرف 2 و 3
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید دریافت فایل کتاب دانش صرف (بدون دسترسی), ارسالهای جدید تحلیل علمی و نگارشی کتاب دانش صرف (بدون دسترسی), ارسالهای جدید اصلاحیه کتاب دانش صرف (بدون دسترسی)
8 18
کتاب صرف کاربردی (بدون دسترسی)
صرف 4
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید دریافت فایل کتاب صرف کاربردی (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد تحلیل علمی و نگارشی کتاب صرف کاربردی (بدون دسترسی)
2 2
کتاب کارگاه صرف (بدون دسترسی)
صرف 4
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید دریافت فایل کتاب کارگاه صرف (بدون دسترسی), موضوعات جدید موجود نمی باشد تحلیل علمی و نگارشی کتاب کارگاه صرف (بدون دسترسی)
2 2
گزارش خطا (بدون دسترسی)
1 1
   لغت
کتب لغت شناسی (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید کتاب درآمدی بر لغت شناسی (بدون دسترسی)
4 4
کتب لغت (بدون دسترسی)
زیر انجمن ها: ارسالهای جدید کتاب دیوان الأدب (بدون دسترسی)
2 2
مباحث تحلیلی لغت (بدون دسترسی)
1 1

  موضوعات فعال
آخرین ارسالها
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی توضیحاتی درباره این باب  به‌وسیله  علی (درس 24) 1396/11/29 09:53:22 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی آزمون صرف  به‌وسیله  علی نیکبخت (سؤال یا نکته علمی) 1396/11/15 05:40:09 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی پاسخ هم‌اندیشی(پرکاربردترین و کم کاربردترین ابواب ثلاثی مزید)  به‌وسیله  علی (درس 23) 1396/11/13 07:53:45 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  درس 3 ص 42 و درس 12 ص 112  به‌وسیله  علی (سؤال یا نکته علمی) 1396/10/24 10:27:16 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  خرده حرف (2)  به‌وسیله  استاد خدایوندی (سؤال یا نکته علمی) 1396/10/09 01:08:24 ق.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی انتشار نسخه ویندوز پیام رسان ایرانی سروش - جهت استفاده از کانال اساتید صرف  به‌وسیله  jafar (اطلاعیه ها و راهنمای تالار) 1396/10/07 00:20:46 ق.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  خرده حرف (1)  به‌وسیله  استاد خدایوندی (سؤال یا نکته علمی) 1396/10/02 11:49:16 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی جواب هم اندیشی صفحه177  به‌وسیله  استاد مدرسی (درس 20) 1396/09/19 11:32:23 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی توضیحاتی درباره درس هدف‌شناسی قواعد اعلال  به‌وسیله  علی (درس 22) 1396/09/18 10:31:00 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی نکاتی درباره درس انواع اعلال  به‌وسیله  علی (درس 21) 1396/09/18 10:29:31 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی توضیحاتی درباره لفیف  به‌وسیله  علی (درس 20) 1396/09/18 10:19:48 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی نکاتی درباره درس ناقص  به‌وسیله  علی (درس 19) 1396/09/10 07:57:40 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  نکاتی درباره اعلال در اجوف  به‌وسیله  علی (درس 18) 1396/09/09 10:48:27 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  اطلاع رسانی نکاتی درباره اعلال مثال (معتلّ الفاء)  به‌وسیله  علی (درس 17) 1396/09/09 09:49:02 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  خرده حرف (پیشگفتار))  به‌وسیله  استاد خدایوندی (سؤال یا نکته علمی) 1396/09/09 07:53:43 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  درس 16  به‌وسیله  محمدقنبري-مدیرتالار (درس 16) 1396/08/24 10:01:26 ق.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  مقدمات اعلال  به‌وسیله  محمدقنبري-مدیرتالار (درس 15) 1396/08/18 07:50:40 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  نکاتی در مورد درس 14  به‌وسیله  محمدقنبري-مدیرتالار (درس 14) 1396/08/18 07:48:41 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  نکاتی در مورد درس 13  به‌وسیله  محمدقنبري-مدیرتالار (درس 13) 1396/08/18 07:47:02 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
ارسالهای جدید  مضاعف  به‌وسیله  محمدقنبري-مدیرتالار (درس 12) 1396/08/18 07:44:42 ب.ظ مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
 

  اطلاعات
کاربران فعال
0 کاربر فعال در 30 دقیقه گذشته
بیشترین تعداد کاربرانی که بطور همزمان آنلاین بوده اند 10 کاربر بوده اند که در تاریخ 1395/10/16 09:07:08 ب.ظ آنلاین بوده اند
جدیدترین کاربران
1 کاربر در 24 ساعت گذشته آنلاین بوده، و 15 کاربر در 30 روز گذشته آنلاین بوده است
آمار و ارقام
تعداد 228 ارسال در 145 موضوع در 101 انجمن موجود می باشد.
آخرین ارسال 1396/11/29 09:53:22 ب.ظ بوسیله علی.
تعداد 365 کاربر ثبت نام کرده اند.
جدیدترین کاربر nobody.
  •   ارسالهای جدید
  •   موضوعات جدید موجود نمی باشد
  •   انجمن قفل شده است